Innan sommaren fick vi veta att vi väntar barn! Ett helt nytt äventyr väntar oss och många känslor gav sig till känna samtidigt. En av de känslorna var det naturliga är jag verkligen redo för detta? En del av att bli redo är att ta in så mycket information som möjligt från andra. Vilka i min närhet har barn sen tidigare? Vad behöver vi köpa innan barnet kommer? Vad behöver vi förbereda och så vidare.

Vi väntar även barn mitt i en pandemi. Konsekvenserna för detta är många. Men framförallt är det saker som vi tagit för givet som inte längre gäller. Blivande pappor är inte längre välkomna till inskrivningssamtal. På ultraljudsundersökning tar de bara emot den havande. Grupper för blivande föräldrar med utbildning och information kring förlossning och den första tiden med barnet, allt är inställt. Mitt i detta kände jag ett behov av att dela med mig av mina tankar kring den väntans tider och den första tiden som förstagångspappa.